Arbetsgrupper

Inom området barn och unga arbetar vi med olika arbetsgrupper: Västbus, Flyktingbarn, Brukarorganisationer, Familjecentrerat arbetssätt, Pilotverksamhet Intensiv Kontextuell Behandling (IKB).

Arbetsgrupper Barn och unga

Västbus finns för att vi som arbetar med barn och unga i kommun och region ska kunna samordna våra insatser för att göra bäst nytta för barnen. I Göteborgsområdet arbetar vi med Västbus på delregional och lokal nivå.

Vi arbetar för att säkra förutsättningen för likvärdig hälsa och skolgång för gruppen flyktingbarn och unga.

Referensgrupp brukarorganisationer har uppdraget att bidra med brukarperspektiv till Temagrupp Barn och ungas och Västbus delregionala styrgrupps arbete. Gruppens deltagare kommer från frivilligorganisationer som företräder barn och unga med psykisk eller somatisk ohälsa.

Ett familjecentrerat arbetssätt innebär att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor.

Temagrupp Barn och unga vill pröva en pilotverksamhet i Intensiv Kontextuell Behandling (IKB). Parterna letar just nu finansiering.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 11:44