Barn och unga

Barn och ungdomar ska lyckas i skolan. Här kan du läsa om vad vi arbetar med för att förbättra samverkan kring barn och unga.

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Telefonnummer

Mötestider

Onsd 6 feb kl 13-16
Torsd 4 april kl 9-12
Onsd 5 juni kl 9-12
Tisd 24 sept kl 13-16
To 21 nov kl 9-12

Senast uppdaterad: 2019-03-18 08:15