Barn och unga

Alla barn ska lyckas i skolan

Strategi

Målgrupp

Alla barn och deras föräldrar

Patient- och brukarmedverkan

Temagrupp barn och unga har en referensgrupp för brukarorganisationer. I den ingår FUB, DHR , RCC, NSPHiG pch Autism- och Asbergerföreningen.

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Telefonnummer

Mötestider

6 sept kl 9-12, DSBUS plan 1, konferensrum 1

24 okt kl 9-12, Specialistcentrum barn och unga, Gamlestadsvägen 2-4

27 nov kl 13.30-16.30, DSBUS plan 1, konferensrum 1

Verktygslådan för barn och unga

För dig som arbetar med samverkan kring barn och unga i Göteborgsområdet. Här finner du verktyg som underlättar ditt arbete.