Barn och unga

Barn och ungdomar ska lyckas i skolan. Här kan du läsa om vad vi arbetar med för att förbättra samverkan kring barn och unga.

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Telefonnummer

Mötestider

6 sept kl 9-12, DSBUS plan 1, konferensrum 1

24 okt kl 9-12, Specialistcentrum barn och unga, Gamlestadsvägen 2-4

27 nov kl 13.30-16.30, DSBUS plan 1, konferensrum 1

Senast uppdaterad: 2018-11-15 10:16