Om Temagrupp Äldre

Äldre med sjukdom och funktionsnedsättning ska känna att vård-, stöd- och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård.

Strategi

Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Målgrupp

Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård- och omsorgsinsatser.

Brukarmedverkan

Referensgruppen kan lämna synpunkter på frågor som Temagrupp Äldre vill stämma av.

Bemanning

I temagruppen sitter verksamhetsansvariga chefer i linjeorganisationen med kompetens inom temagruppens område. Det deltar också nyckelpersoner med specifik kunskap.

Årlig aktivitetsplan

Temagruppen tar fram årliga aktivitetsplaner till den gemensamma Samverkansplanen. Där prioriteras mål och aktiviteter för kommande år.

Temagrupp Äldres aktivitetsplan 2018-2019

Kortinfo från möte

Från mötet 2018-10-10

  • Anna-Clara Collén är projektledare för Uppdrag Mest sköra äldre på SU. En arbetsgrupp ska bildas för titta på bland annat flödet av äldre på aktuen, ASIH och Mobil närvård.
  • Simina Gherman är ordförande i Regionalt programområde Äldres Hälsa. En eller flera arbetsgrupper med av representanter från olika yrkesgrupper från region, primärvård och kommuner ska bildas . Bildandet av programområde är en del av omställningen av vården.
  • En inkörningsperiod för nya SAMSA sedan starten 25 september. Mycket ringande mellan vårdgivare och kommun. Hittills har det varit få eller inga betaldagar. Mer information finns på GITS hemsida

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 10 oktober

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:29