Dokument

Nationellt

Om läkemedel på skl.se

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Regionalt

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2016-2018

Regionala medicinska riktlinjer

Regional medicinsk riktlinje Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagning

Läkemedelsgenomgångoch läkemedelsberättelse - Regional medicinsk riktlinje

Göteborgsområdet

Handlingsplan 2019 Temagrupp Äldre

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus reviderad 2017-10-05

Bilaga 4 FYLL I Formulär gällande ersättningsbelopp vid personalköp

Bilaga 5 FYLL I Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun

Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före planerad knä- och höftplastik

Presentation: Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före elektiv knä- och höftplastik med fastställd vårdtid

Samverkan vid inflyttning till SÄBO

Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

Kontrollblankett Överenskommelse vid väntade dödsfall

Inläggningsklar patient till medicin och geriatrik, rutin

SBAR-kort, för tryck

Brytpunktsamtal, filmen

Senast uppdaterad: 2019-03-08 12:29