Äldre

Äldre med sjukdom och funktionsnedsättning ska känna att vård, stöd och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård.

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre tf Mitt i livet
Telefonnummer

Mötestider

2019
30/1 kl 13:30-16:30
10/4 kl 13:30-16:30
22/5 kl 13:30-16:30

11/9 kl 13:30-16:30
23/10 kl 13:30-16:30
20/11 kl 13:30-16:30

Senast uppdaterad: 2018-10-26 11:01