Äldre

Den enskilde ska uppleva att vården och omsorgen är samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre.

Strategi

Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Målgrupp

Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård och omsorgsinsatser.

Mötestider

2018
10 jan kl 14:30-17:30
7 feb kl 14:30-17:30
14 mars kl 08:00-17:00
11 april kl 14:30-17:30
16 maj kl 14:30-17:30
13 jun kl 14:30-17:30

12 sept kl 14:30-17:30
10 okt kl 14:30-17:30
14 nov kl 14:30-17:30
12 dec kl 14:30-17:30

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre tf Mitt i livet
Telefonnummer