Äldre

Äldre med sjukdom och funktionsnedsättning ska känna att vård, stöd och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård.

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre tf Mitt i livet
Telefonnummer

Mötestider

2018
10 jan kl 14:30-17:30
7 feb kl 14:30-17:30
14 mars kl 08:00-17:00
11 april kl 14:30-17:30
16 maj kl 14:30-17:30
13 jun kl 14:30-17:30

12 sept kl 14:30-17:30
10 okt kl 14:30-17:30
14 nov kl 14:30-17:30
12 dec kl 14:30-17:30

Senast uppdaterad: 2018-10-26 11:01