Nyhetsbrev: Samverkan vid utskrivning

Nu finns ett nyhetsbrev om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård.

Den 1 jan 2018 trädde den  nya lagen om samverkan vid utskrivning (2017:612) i kraft. Den ersatte betalningsansvarslagen (1990:1404). En tillfällig överenskommelse och riktlinje är ute för beslut i Västra Götalands kommuner och regionen.

Nyhetsbrev: Samverkan vid utskrivning

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:28