Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Överenskommelse gällande Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus är nu reviderad av temagrupp Mitt i livet samt temagrupp Äldre.

Överenskommelsen är fastställd av LGS. Det finns nu även Fyll i formulär att ta del av på samverkanstorget. Formulären finns här nedan men går även att hitta under Styrdokument.

 

 

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus reviderad 2017-10-05

Bilaga 4 FYLL I Formulär gällande ersättningsbelopp vid personalköp

Bilaga 5 FYLL I Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun

 

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:28