Uppdaterad uppdragshandling för Utvecklingsgrupp SAMSA

Uppdraget kretsar kring att in- och utskrivningsprocessen och IT-tjänst SAMSA ska fungera väl i Göteborgsområdet.

Utvecklingsgrupp SAMSA jobbar med tillämpningen av regional rutin för in- och utskrivningsprocessen. Gruppen ska bevaka lokala verksamhetsrutiner och identifiera behov kompetensutveckling kring rutinen för IT-tjänst SAMSA. 

En annan uppgift är att bidra med utveckling av såväl IT-tjänst som åtgärder att förbättrar in- och utskrivningsprocessen utifrån inkomna avvikelser.

Läs hela Utvecklingsgrupp SAMSAs uppdrag

Överenskommelse, riktlinje och rutin Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: 2019-03-07 14:14