Uppdaterad riktlinje för mödrahälsovård för gravida kvinnor med missbruk eller beroende

Riktlinjen utgår från kommunens och sjukvårdens lagstiftade skyldighet att ge ett samordnat stöd till gravida kvinnor som har missbruks- och beroendeproblematik.

Haga Mödra-Barnhälsovårdsteam (Haga-teamet) erbjuder specialiserad mödrahälsovård och barnhälsovård i nära samverkan med verksamhetsområde Beroende vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Målgruppen är gravida kvinnor, som bor i Göteborg och Södra Bohuslän och som har eller har haft missbruk, beroende eller skadligt bruk under det senaste året, samt dessa kvinnors nyfödda barn.

Läs hela riktlinjen:

Lokal riktlinje för samverkan Haga Mödra-Barnhälsovårdsteam, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt SU

Senast uppdaterad: 2019-03-22 11:02