Överenskommelse för jul och nyår - tre röda dagar bemannas

Inom Göteborgsområdet SU, Göteborgs Stad och Närhälsan kommit överens om att bemanna 23/12, 26/12 och 31/12 mellan klockan 10.00-14.00.

Datum och tider är fastställda genom ordförandebeslut i Ledningsgrupp för samverkan (LGS), vilket innebär att ordförande rekommenderar parterna att besluta/verkställa det som överenskommits.

Fastställda tider för att klara tre-dagarsregeln

Implementering av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär en utmaning då många ska arbeta på ett nytt sätt. Vid LGS-möte den 10 oktober 2018 framfördes behov att fastställa dagar och planeringstider för att fullfölja processen och klara tre-dagarsregeln mellan jul- och nyårshelgerna 2018/2019.

Utdrag ur ordförandebeslutet

Ställningstagande/ordförandebeslut: Fastställer att bemanning inför jul- och nyårshelgerna 2018/2019 skall finnas 23:e, 26:e och 31:e december klockan 10.00-14.00. Samtliga parter rekommenderas att förbereda sina verksamheter och planera arbetet så att processen kan fullföljas. Bemanning/kompetens och arbetssätt är en intern verksamhetsfråga.

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:36