Underlag för att stärka ledningskedjan tog form vid strategidag

Bilder på personer som workshopar

Strategidagen med fokus på att utveckling av struktur för styrning och ledning landade i uppdrag om ärendeprocess, fokus på samverkan mot könsstympning av flickor och kvinnor och nedstamp kring underlag för att stärka ledningskedjan.

- Vi arbetar ständigt med att utveckla strukturen för styrning och ledning i delregional vårdsamverkan. Under strategidagen fick politik, ledningsgrupp och temagrupper möjlighet att tillsammans filtrera fram de områden vi vill stärka i kommande arbete, säger Anne-Charlotte Larsson processledare för det politiska samrådet och Ledningsgrupp för samverkan (LGS).

Mål med strategidagen som ägde rum i maj var att gemensamt formulera underlag för att stärka ledningskedjan i vårdsamverkan såväl på tjänstemanna- som politikersidan.

Tydlighet och beredning, två faktorer för utveckling

I workshopform fick gruppen reflektera kring styrning och ledning i samverkan utifrån det värsta, det ideala scenariot, hindrande och hjälpande krafter. Sammanställt ledde det fram till ett antal förslag på åtgärder, aktioner och insatser:

  • Tydligare uppdrag för politisk samverkan
  • Förankring i politik
  • Mandat och uppdragsbeskrivningar
  • Beredning på tjänstemannanivå
  • Identifiera och prioritera
  • Skapa introduktion och överlämning

Två uppdrag

Delegionala vårdsamverkan i Göteborgsområdet fick under dagen två uppdrag att arbeta vidare med.

  • Ta fram förslag på ärendeprocess och beredning ska se ut som presenteras för det politiska samrådet i i november
  • Stödja samverkan mellan kommun och sjukvård mot könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå.

Läs hela dokumentationen från strategidag och sammanställning av workshop 2018-05-23

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:36