Riktlinjen för kontraktsvård och vårdvistelse

Berosam har reviderat riktlinjen för kontraktsvård och vårdvistelse. Den reviderade riktlinjen ger en tydlig bild över arbetsprocessen och är framtagen för att vara stöd för socialsekreterare, klienthandläggare och frivårdsinspektörer i deras praktik.  Riktlinjen gäller från 2018-02-01 till 2019-12-31.

Riktlinje kontraktsvård vårdvistelse

Ansvarsförbindelse - kontraktsvård/vårdvistelse

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:36