Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem?

Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fyra multiprofessionella team i Göteborg som utför avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

ASIH-teamen består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kuratorer. Nu har teamen utvärderats av FoU i Väst/GR i samverkan med Kvalitetsstrategiska avdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer på grkom.se

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:28