Delregional handlingsplan

En ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården började gälla 1 januari 2018. Denna lag ersätter Betalningsansvarslagen (1990:1404). I Västra Götaland är en ny överenskommelse och riktlinje tagits fram som nu ska implementeras. Inför förberedelsearbetet delregionalt inom Göteborgsområdet har Utvecklingsgrupp SAMSA tagit fram en handlingsplan på uppdrag av LGS beredningsgrupp.

Handlingsplan inför ny Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:28