Årets julfika för samverkan kring sjuka äldre

Under jul- och nyårshelgen är det extra viktigt att vi samverkar kring de sjuka äldre. Temagrupp Äldre bjuder in till julfika på Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus.

Ni som arbetar under jul och nyår inom sjukhus, kommun och primärvård träffas för att stärka samarbetet. Vi vill att så många äldre som möjligt ska få vara hemma under helgerna och att sjukhusplatserna används av de som behöver slutenvård.

Chefer från primärvård, kommun och sjukhus håller i julfikat och går igenom överenskommelsen för jul- och nyårshelgen. Det blir gruppdiskussioner, tid för frågor och gott julfika.

Inbjudan Julfika - Samverkan kring sjuka äldre

LGS ordförandebeslut bemanning jul och nyår 2018-11-07

Anmäl dig i första hand till det sjukhus som du har dina kontakter

04
dec
05
dec
10
dec

Björn Gunnarsson

Processledare Temagrupp Äldre tf Mitt i livet
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-11-09 08:24