Kom igång med samverkan inom psykiatrin

Välkommen till ett introduktionstillfälle med fokus på varför och hur vi ska samverka mellan kommun och sjukvård i praktiken.

Under en halvdag får du som är nyanställd eller behöver du fylla på din kunskap inom området samverkan mer kunskap kring:

  • Syfte med samverkan
  • Arbetssätt för att stärka rätten till hälsa och delaktighet
  • Ansvarsområden utifrån lagstiftning och avtal
  • SIP som verktyg för samordning
  • Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Exempel från vård- och stödsamordning som arbetsmodell
  • Vad vi kan göra om det ändå inte fungerar?

FÖR VEM: Medarbetare inom psykiatrisk sluten- och öppenvård, beroende, rättspsykiatri och kommun som i sitt yrke möter personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruk.
NÄR: Den 17 oktober 2018, kl 08:30-12:00
VAR: Lokal Humlen, Östra Sjukhuset

Dagen är kostnadsfri!

Cecilia Axelsson

Processledare Temagrupp Psykiatri
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:36