Föreläsning utifrån En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga

Professionalism och medmänsklighet i mötet med utsatta unga – föreläsning och samtal utifrån boken med författaren Sabina Gosic, fil dr i psykologi, psykolog och handledare

Metodboken En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga är framtagen utifrån en idé från omsorgsgivare som i olika roller finns i ensamkommande ungas närhet. Boken är utgiven av Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne. Ladda ner boken gratis här!

FÖR: Till dig som i din profession eller i ditt ideella arbete möter ensamkommande unga.
NÄR: 16 maj 2019 Kl 18-20. Vi bjuder på fika från kl 17.30
VAR: Folkets Hus, Järntorget, Göteborg

Anmäl dig här!

Föreläsningen är gratis, men anmälan krävs. Anmäl gärna också om du får förhinder, så kan vi minimera matsvinnet 😊

Kontakt: Lena Ekeroth, processledare Temagrupp barn och unga, Kommun och sjukvård - samverkan i Göteborgområdet. E-post: lena.ekeroth@vgregion.se, tel: 076-8430681

Välkomna!
Temagrupp barn och ungas arbetsgrupp för flyktingbarn

Utskrftsvänlig inbjudan:
2019-05-16 Föreläsning En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga

Senast uppdaterad: 2019-03-15 15:37