Få platser kvar! Föreläsning om barn och unga på flykt: Stöd i vardagen. Hur ska vi orka? – i teori och praktik

Ta del av tips och information för nya infallsvinklar kring hur du kan stödja barn och unga på flykt.

Nu är det dags för föreläsningen Stöd i vardagen. Hur ska vi orka? - i teori och praktik. Anna Olsson, psykolog och Henry Ascher, barnläkare, professor folkhälsovetenskap delar sin kunskap till dig som möter barn och unga på flykt.

Tid: 25 oktober kl 18-20.30
Plats: Ellös, Folkets hus, Järntorget, Göteborg
För: Frivilliga och professionella som möter barn och unga på flykt

Föreläsningen är en av flera då vi, med hjälp av experter, berör olika områden som kan vara avgörande i mötet med barn och unga på flykt. Du som professionell eller frivillig möter och barn och unga på flykt är välkommen att delta på en eller flera föreläsningar.

Inbjudan till föreläsningsserien Så kan vi stödja barn och unga på flykt

Föreläsningarna är kostnadsfria och kräver anmälan.

Kontaktperson: Lena Ekeroth, processledare Temagrupp barn och unga lena.ekeroth@vgregion.se, Tel. 076-84 30 681

Boka föreläsning

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:36