Avslutande träff för Mobil närvård

Den 22 november möts alla som arbetat med Mobil närvård i Västra Götaland för en sista nätverksträff innan modellen övergår till ordinarie verksamhet.

Breddinförandeprojektet Mobil närvård avslutas vid årsskiftet och övergår i ordinarie verksamhet som en del av Västra Götalandsregionens Omställning/Nära vård.

  • På Nätverksträffen kan du ta del av forskning och utvärdering av Mobil närvård.
  • Lyssna på paneldebatt med linjechefer från kommuner, vårdcentraler och sjukhus om framgångsfaktorer och utmaningar för Mobil närvård.
  • Höra vad politiker och representanter från koncernkontoret i Västra Götalandsregionen har att säga om Mobil närvård i framtiden.
  • Mingla med andra som har arbetar inom de olika delprojekten.

Ni som har arbetat eller arbetar med hemsjukvårdsteam/mobil hemsjukvårdsläkare eller närsjukvårdsteam, deltagit i styrgrupper eller ingår i lokal vårdsamverkan är välkomna till nätverksträffen.

Se även bifogad inbjudan.

Anmäl dig!

Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:36