Årsrapport 2017 – tack för ert stora arbete i samverkan!

För andra året har vi nu en komplett årsrapport som fastställdes av
ledningsgruppens presidium den 28 februari årsrapport.

Årsrapport 2017 Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet