Rutiner och blanketter

En rutin ger information om hur och i vilken ordning aktiviteter skall utföras. Rutin kan innehålla en processkarta som är en grafisk beskrivning av en grupp samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall
(process).

En blankett är ett formulär avsett för en strukturerad inhämtning av information. Oftast kopplad till en rutin eller en instruktion.


Senast uppdaterad: 2018-06-12 21:21