Vårdsamverkan Fyrbodal

Dokumenttyper och deras hierarki

Dokumenten delas in i tre kategorier. Den första är övergripande dokument (riktlinjer, lagar, avtal) som styr Vårdsamverkan Fyrbodals arbete, beskriver vårt ledningssystemet för kvalitet och dess mål. Sedan kommer interna styrande och redovisande dokument. Gällande dokument hittar du i vänstermenyn.


Senast uppdaterad: 2018-10-05 15:23