Sammansatta vård och omsorgsbehov / Vänersborg

Kontakt

Ordförande

Lena Larsson
VC chef, Torpa VC 
 ll@medpro.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal

Erika Kovácsné Tóth
Utvecklingsledare
erika.kovacsne.toth@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:51