Psykiatri, missbruk och beroende / Vänersborg

Kontakt

Ordförande

Peter Martinsson

avdelningschef, Omsorg om Funktionshindrade i Vänersborg
peter.martinsson@vanersborg.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal

Erika Kovácsné Tóth
Utvecklingsledare
erika.kovacsne.toth@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:52