Barn och Unga / Vänersborg

Kontakt

Ordförande
Karin Hallberg
Förvaltningschef Socialförvaltningen
karin.hallberg@vanersborg.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Erika Kovácsné Tóth
Utvecklingsledare
erika.kovacsne.toth@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:52