Uddevalla

Kontakt

Ordförande
Malin Krantz Socialchef
malin.krantz@uddevalla.se

Vice ordförande
Pia Zuhr, Vårdcentralschef
pia.zuhr@vgregion.se

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:50