Uddevalla

Kontakt

Ordförande
Pia Zuhr, Vårdcentralschef
pia.zuhr@vgregion.se

Vice ordförande
Malin Krantz Socialchef
malin.krantz@uddevalla.se

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Gemensamma dokument NSV-grupper

Titel