Uddevalla

Kontakt

Ordförande
Malin Krantz 
Socialchef
malin.krantz@uddevalla.se

Vice ordförande
Pia Zuhr
Vårdcentralschef
pia.zuhr@vgregion.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg
Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:50