VÄSTBUS-samverkan

Målgruppen är barn och unga 0-20 år med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter.

Kontakt

Ordförande
Malin Hedelin
Områdeschef, Familjestöd  
malin.hedelin@trollhattan.se 

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Amira Donlagic
Utvecklingsledare, Kanslichef
amira.a.donlagic@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:45