VÄSTBUS-samverkan

Minnesanteckningar

Titel

Kontakt

Ordförande: Malin Hedelin, områdeschef, Familjestöd  malin.hedelin@trollhattan.se 

Vice ordförande:

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Amira Donlagic, amira.a.donlagic@vgregion.se

Målgruppen är barn och unga 0-20 år med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter.

Gemensamma dokument NSV-grupper

Titel