Sammansatta vård och omsorgsbehov

Målgruppen för samverkan är barn och vuxna som har behov av samordnade vård och omsorgsinsatser. Barn och unga som har sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik hanteras i VÄSTBUS-samverkan som du hittar i vänstermeny.

Kontakt

Ordförande: Lena Johansson, socialchef, lena.johansson@trolhattan.se 

Vice ordförande: Tomas Everitt, vårdcentralschef Primapraktiken, tomas.everitt@ptj.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal

Amira Donlagic, amira.a.donlagic@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:41