Sammansatta vård och omsorgsbehov samt Psykiatri, missbruk och beroende

Kontakt

Ordförande
Lena Johansson
Socialchef
lena.johansson@trolhattan.se 

Vice ordförande
Tomas Everitt
Vårdcentralschef Primapraktiken,
tomas.everitt@ptj.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Amira Donlagic
Utvecklingsledare, Kanslichef
amira.a.donlagic@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-19 23:13