Tanum

Kontakt

Ordförande
Agneta Wingstedt
Vårdcentralschef, Närhälsan Tanumshede vårdcentral
agnetha.wingstedt@vgregion.se

Vice ordförande
Sirene Johansson
Förvaltningschef (Omsorgsförvaltningen)
sirene.johansson@tanum.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Erika Kovácsné Tóth
Utvecklingsledare
erika.kovacsne.toth@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:40