Strömstad

Kontakt

Ordförande

Terése Lomgård
Folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltningen,
Strömstads kommun
terese.lomgard@strömstad.se

Vice ordförande

Charlotte Ericson
Verksamhetschef
Vårdcentralen Bohuslinden

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal

Erika Kovácsné Tóth
Utvecklingsledare
erika.kovacsne.toth@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:39