Strömstad

Kontakt

Ordförande
Charlotte Ericson
Verksamhetschef, Vårdcentralen Bohuslinden
charlotte.ericson@ptj.se

Vice ordförande
Terése Lomgård
Folkhälsostrateg, Kommunledningsförvaltningen,
terese.lomgard@strömstad.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Erika Kovácsné Tóth
Utvecklingsledare
erika.kovacsne.toth@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:39