Sotenäs

Kontakt

Ordförande: Nina Roos, socialchef, Sotenäs kommun
nina.roos@sotenas.se

Vice ordförande: Jobst Mailänder, Verksamhetschef, Sotenäs Vårdcentral

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer, utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se