Sotenäs

Kontakt

Ordförande
Jennie Ragnarsson
Distriktssköterska, Sotenäs Vårdcentral
jennie.ragnarsson@ptj.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer
Utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-19 23:00