Sotenäs

Kontakt

Ordförande
Nina Roos
Socialchef
nina.roos@sotenas.se

Vice ordförande
Jobst Mailänder
Verksamhetschef, Sotenäs Vårdcentral
jobst.mailander@vgregion.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer
Utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-19 23:00