Orust

Kontakt

Ordförande 
Malin Mårin
Verksamhetschef Capio Vårdcentral Orust och Capio Rehab Orust
malin.marin@capio.se

Vice ordförande
Lisbeth Tilly
Förvaltningsområdeschef Omsorg
lisbeth.tilly@orust.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer
Utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-19 22:54