Orust

Minnesanteckningar

Titel

Kontakt

Ordförande: Lisbeth Tilly, Förvaltningsområdeschef Omsorg, Orust kommun

lisbeth.tilly@orust.se

Vice ordförande: Malin Mårin, Verksamhetschef Capio Vårdcentral Orust och Capio Rehab Orust

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer, utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:37