Munkedal

Minnesanteckningar

Titel

Kontakt

Ordförande: Rickard Persson, socialchef, Munkedals kommun
rickard.persson@munkedal.se

Vice ordförande: Kristina Carlsson, vårdcentralchef Närhälsan

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer, utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:37