Munkedal

Kontakt

Ordförande
Kristina Carlsson
Vårdcentralchef Närhälsan
kristina.e.carlsson@vgregion.se

Kontaktperson till Kansliet  Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer
Utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-19 22:41