Mellerud

Kontakt

Ordförande
Malin Johansson, Socialchef
malin.johansson@mellerud.se

Vice ordförande
Eva - Lisa Fröjd Karlsson, Vårdcentralschef
eva-lisa.frojd-karlsson@vgregion.se

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:35