Mellerud

Kontakt

Ordförande
Malin Johansson
Socialchef
malin.johansson@mellerud.se

Vice ordförande
Eva-Lisa Fröjd Karlsson
Vårdcentralschef
eva-lisa.frojd-karlsson@vgregion.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg
Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:35