Lysekil

Kontakt

Ordförande
Susanne Törnblom
Capio Läkarhus Lysekil
susanne.tornblom@capio.se

Vice ordförande
Eva Andersson
Socialchef
eva.b.andersson@lysekil.se

Kontaktperson till Kansliet  Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer
Utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-19 22:33