Lysekil

Minnesanteckningar

Titel

Gemensamma dokument NSV-grupper

Titel

Kontakt

Ordförande: Eva Andersson, socialchef, Lysekils kommun
eva.b.andersson@lysekil.se

Vice ordförande:
Susanne Törnblom, Capio Läkarhus Lysekil

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Georg Fischer, utvecklingsledare
georg.fischer@vgregion.se