Lilla Edet

Kontakt

Ordförande
Katarina Rolander
Verksamhetschef, Capio Läkarhus
katarina.rolander@capio.se

Vice ordförande
Lotte Mossudd
Socialchef
lotte.mossud@lillaedet.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Amira Donlagic
Utvecklingsledare, Kanslichef
amira.a.donlagic@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:32