Dals Ed

Kontakt

Ordförande
Lena Örtengren
Vårdcentralschef
lena.ortengren@vgregion.se

Vice ordförande
Tommy Almström
Socialchef
tommy.almstrom@dalsed.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg
Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:29