Dals Ed

Kontakt

Ordförande
Lena Örtengren, Vårdcentralschef
lena.ortengren@vgregion.se


Vice ordförande
Tommy Amström, Socialchef
tommy.almstrom@dalsed.se

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:29