Bengtsfors

Kontakt

Ordförande
Eva Torger Malvila
Vårdcentralschef
eva.malvila@vgregion.se

Vice ordförande
Lena Gardtman
Socialchef
lena.gardtman@bengtsfors.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg
Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar från era lokala närsjukvårdsmöten skickas till vardsamverkan.fyrbodal.nu@vgregion.se, och publiceras här inom två veckor.

Minnesantecknigar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 14:15