Åmål

Kontakt

Ordförande
Jan-Erik Samuelsson
Socialchef
jan-erik.samuelsson@amal.se

Vice ordförande
Diego Bergheim
Vårdcentralschef
diego.bergheim@balderkliniken.se

Kontaktperson till Kansliet Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg
Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:53