Åmål

Kontakt

Ordförande
Jan - Erik Samuelsson, Socialchef
jan-erik.samuelsson@amal.se

Vice ordförande
Diego Bergheim, Vårdcentralschef
diego.bergheim@balderkliniken.se

Kontaktperson Kansliet
Vårdsamverkan Fyrbodal
Anette Forsberg Utvecklingsledare
anette.forsberg@vgregion.se

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:53