Utbildning i SAMSA

Utbildning SAMSA

 

Bakgrund
I samband med införandet av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården, 2017:612, som gäller från 1 januari 2018.Den nya regionala rutinen och IT-tjänsten SAMSA anpassas till regional överenskommelse och riktlinje. Rutinen samt IT- tjänsten SAMSA ska vara ett stöd för en fortsatt trygg och säker utskrivningsprocess från sluten hälso- och sjukvård. Den utbildningsplan som planeras från delregionalt håll har är förlagd till maj och augusti. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till de som är/blir lokala utbildare i sitt närsjukvårdsområde i IT stödet SAMSA med tillhörande rutin. Två personer i varje närsjukvårdsområde utses att bli lokala utbildare. En från vårdval primärvård och en från kommun. Ca 35 utbildningsplatser erbjuds.

Utbildning i "IT stödet SAMSA"

2018-08-21 Kl. 13.00 – 16.00 Lokal Älvsborg. Vänerparken. 15 Vänersborg

2018-08-22 Kl. 08.30 – 12.00 Lokal Älvsborg. Vänerparken. 15 Vänersborg

Utbildare

Marie Winesh marie.winesh@vgregion.se

Rose-Marie Engstig rosmarie.engstig@amal.se

Lena G Larsson lena.g.larsson@vgregion.se

Med vänlig hälsning

Ledningsgruppen Vårdsamverkan

 

 

Senast uppdaterad: 2018-06-07 16:58