En ny och gemensam hemsida

Den 13/6 publicerades ny hemsida som är gemensam för Vårdsamverkan i Västra Götaland. Hemsidan innehåller delregionala sidor för de  olika vårdsamverkansgrupperingar som finns i länet, där Vårdsamverkan Fyrbodal är en.

På den nya hemsidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland hittar du dels information som har sin grund i länsövergripande samverkan där parterna är VästKom för kommunerna VästKom och VGR för regionen. Den nya webbsidan ska också spegla vad som händer på nationell nivå.

Hemsidan innehåller också information och material från de sex olika vårdsamverkansgrupperingarna som finns i länet. På den här sidan hittar du information, länkar och dokument från Vårdsamverkan Fyrbodal och material från de 15 olika lokala Närsjukvårdsgrupperna i vårt område.       

Senast uppdaterad: 2018-10-05 14:08