Palliativa teamet

Palliativa enheten inom NU-sjukvården bedriver specialiserad palliativ vård till patienter med komplexa symptom eller vars livssituation medför särskilda behov.

Vården utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativt omhändertagande. Palliativa enheten i NU-sjukvården innefattar en vårdavdelning och ett mobilt palliativt team på Uddevalla sjukhus. Uppföljning sker via Svenska Palliativregistret som är ett nationellt kvalitetsregister.

Enheten erbjuder en konsultfunktion till såväl öppen som sluten Hälso- och sjukvård.

Kontakt

För konsultation nås läkare på palliativa enheten:
010 - 435 34 76 vardagar kl. 08-16.

Utvecklingssjuksköterska palliativa teamet:
liselott.osberg_ferm@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2018-12-06 11:33