Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård