Styrgrupp

Kort beskrivning av gruppens uppdrag etc i en ingress.

Längre beskrivning av vad gruppen jobbar med, dess uppdrag, sammansättning, mandat etc.

Länk till ev uppdragsbeskrivning.

Mötestider

Exempel på tider som gruppen har möten:

  • 21 maj 
  • 3 juli
  • 14 september
  • 11 november

Minnesanteckningar

Lista med protokoll eller anteckninga från gruppens möten.

Bör vara ett iFeed-block med direkt koppling till en mapp på Alfresco där gruppens anteckningar finns.

(Detta är ett textblock, funkar för att lägga in länkar till dokument manuellt.)

Mer info om/från gruppen

Här kan ytterligare block läggas för att t.ex. lista ledamöter, ytterligare dokument och för kontaktperson.

Senast uppdaterad: 2018-04-11 13:31