Nytt om samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård

Den 25 september börjar den nya överenskommelsen gälla avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att alla berörda vet vad som gäller.

Från och med 25 september gäller den nya överenskommelsen avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som tagits fram gemensamt av parterna i Västra Götaland. Från den 25 september stödjer också SAMSA IT-tjänst överenskommelsen med tillhörande riktlinje. 

Utbildningar pågår, i de förändrade arbetssätt som överenskommelsen och utvecklat IT-stöd innebär. Du som ännu inte anmält dig - ta kontakt med din närmaste chef.

Även rutiner kring fakturering för betalningsansvaret förändras.

Läs mer om Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård i det senaste nyhetsbrevet. 


Senast uppdaterad: 2018-09-25 16:54