Information om liggande sjuktransporter mellan kommunala adresser

Information från VGR om vad som gäller angående liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser.

VGR har sedan en längre tid utfört liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser som en tjänst utanför VGR:s egentliga uppdrag för den verksamheten.

Nedan finns information om vad som gäller från och med november 2018 gällande liggande sjuktransportuppdrag mellan kommunala adresser.

VGR och VästKom kommer framöver att gemensamt se över möjligheter till en samordnad och gemensam överenskommelse för liggande transporter mellan kommunala adresser som gäller för hela Västra Götaland.


Senast uppdaterad: 2019-01-24 17:52