Vägledande patientfall

För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.

Patientfallen ska ge stöd och vägledning och är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut.

Kontakt

Petteri Lackéus, Västra Götalandsregionen
0730-930 859
petteri.lackeus@vgregion.se

Sverker Andersson, VästKom
0709-119 006
sverker.andersson@vastkom.se


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55