Avtalets åtta vägledande patientfall finns nu tillgängliga här på webben

För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.

Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt Hälso- och sjukvårdsavtal. Den 1 april 2017 träder det femte avtalet i ordningen i kraft, och redan nu lanseras avtalets tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall.

Då det nya avtalet fokuserar på parternas gemensamma ansvar har det varit extra viktigt att skapa ett stöd och en vägledning åt medarbetare och chefer i den praktiska tillämpningen av avtalet denna gång, allt för att underlätta samarbetet mellan parternas samtliga vårdgivare.

Patientfallen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut. 

  • Patientfallen finns tillgängliga som PDF från och med den 17 mars:  Vägledande patientfall.pdf
  • Den 6 april 2017 kommer denna webbsida att byta kostym då Västra Götalandsregionens nya webbplats publiceras. Då kommer en webbaserad version av patientfallen lanseras här.

Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55