Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse på synpunktsrunda

Den 2 juni skickades förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse ut till samtliga parter, Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner, för synpunktsrunda.

I augusti sammanställs inkomna synpunkter och eventuella justeringar i utkasten görs. Därefter påbörjas en beslutsprocess och om det nya avtalet godkänns av samtliga parter föreslås avtalet samt överenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk börja gälla från och med den 1 april 2017.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55